KẾ HOẠCH THI ĐUA NĂM HỌC 2014-2015

Thứ sáu - 24/04/2015 14:37
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN LIÊN MINH
       Số:         /KH-TMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           Liên Minh, ngày 1  tháng 10  năm 2014
 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015
                            
          Căn cứ luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH.11 ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH.11 ngày 14/6/2005;
          Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng;
          Căn cứ quyết định số 06/2006/QĐ-BNV về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ngày 21/03/2006.
Căn cứ công văn số
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
          Trường Mầm non Liên Minh  xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 trong nhà trường  như sau :
I- MỤC ĐíCH, YêU CẦU, nguyên tẮc
          1. Mục đích
          - Thi đua khen thưởng là động lực phát triển của nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy mọi tiềm năng lao động sáng tạo và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua phong trào thi đua phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
          2. Yêu cầu
          - Khi tham gia phong trào thi đua phải xác định rõ mục tiêu, đề ra các tiêu chí phấn đấu, biện pháp thực hiện trong từng thời gian cụ thể, sâu sát hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của nhà trường.
          - Nhà trường phối hợp với: BCH công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ khối trong nhà trường thường xuyên theo dõi và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua, có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá để phong trào thi đua nhà trường có kết quả tốt đẹp.
          3. Nguyên tắc
   Việc tham gia phong trào thi đua phải được thực hiện trên nguyên tắc :
a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không đ­ược xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua. 
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
   1. Đăng ký thi đua :
          - Cán bộ công chức,  viên chức đăng ký danh hiệu thi đua theo mẫu gửi Hội đồng thi đua khen thưởng.
          - Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ tổng hợp lại gửi về Phòng Giáo dục 01 bản, nhà trường giữ một bản và Công đoàn giữ một bản để tiện theo dõi.
   2. Theo dõi thi đua :
- Hiệu trưởng nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014-2015  để chỉ đạo và theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Giúp việc cho Hội đồng thi đua khen thưởng có Ban thư ký thi đua khen thưởng. 
- Hội đồng thi đua khen thưởng có trách nhiệm theo dõi công tác thi đua của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và báo cáo sơ kết học kỳ 1, báo cáo tổng kết cuối năm học, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và của tập thể đơn vị; chủ trì bình bầu thi đua ở đơn vị.
    3. Sơ kết, tổng kết và xét thi đua khen thưởng :
          * Tổ chức sơ kết thi đua làm 4 đợt:
          - Đợt 1: Từ 01/09 đến 20 -11
          - Đợt 2: Từ 20/11 đến 22/12
          - Đợt 3: Từ 22/12 đến 26/3
          - Đợt 4: Từ 26/3 đến 15/5
          * Cuối học kỳ 1 và tổng kết năm học nhà trường tổng hợp kết quả thi đua báo cáo về Hội đồng thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua họp đánh giá và bình bầu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua.
- Học kỳ 1 : Sơ kết và báo cáo trước ngày 09/1/ 2013.
- Học kỳ 2 : Sơ kết Học kỳ 2, tổng kết năm học, đánh giá công nhân viên chức, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua… gởi báo cáo trước ngày 20/ 05/ 2013.
4. Căn cứ vào nội dung đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế, thực hiện phân loại giáo viên theo 04 loại sau:
4.1. Loại xuất sắc: Là những giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xếp loại tốt; chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại tốt.
4.2. Loại khá: Là những giáo viên không đủ điều kiện xếp loại xuất sắc, đạt các yêu cầu sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ xếp từ loại khá trở lên.
4.3. Loại trung bình: Là những giáo viên không đủ điều kiện xếp loại xuất sắc, loại khá và đạt các yêu cầu sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống xếp loại trung bình trở lên; chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại trung bình.
4.4. Loại kém: Là những giáo viên có một trong các xếp loại sau đây:
a) Phẩm chất chính tri đạo đức, lối sống xếp loại kém;
b) Chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại kém.
5. Quy trình đánh giá, xếp loại:
Việc đánh giá xếp loại giáo viên được tiến hành theo trình tự sau:
5.1 Cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy chế này.
5.2 Tập thể tổ bộ môn (hoặc tổ chuyên môn) tham gia góp ý và ghi ý kiến nhận xét của tổ vào bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân.
5.3 Hiệu trưởng họp Ban thi đua  khen thưởng trực tiếp đánh giá, xếp loại giáo viên theo từng nội dung quy định tại Quy chế này sau khi tham khảo ý kiến nhận xét cúa tổ bộ môn (hoặc tổ chuyên môn) theo 04 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém. Hiệu trưởng công bố công khai kết quả phân loại giáo viên trước phiên họp của Hội dồng nhà trường và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp bằng văn bản.
5.4 Giáo viên có quyền được trình bày ý kiến của mình, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận cửa cơ quan quản lý có thẩm quyền.
5.5 Hiệu trưởng ghi rõ kết quả đánh giá, xếp loại vào bản tự đánh giá, xếp loại của giáo viên và được lưu hàng năm vào hồ sơ cán bộ của giáo viên.
 
                                                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :                                                                                                   
        - Lãnh đạo Phòng Giáo duc (thay báo cáo)
        - BCH Công đoàn
        - Bộ phận chuyên môn    (để thực hiện)
        - Lưu VP.
 
                                                                                                                                                                                                                  Phan Thị Kim Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay325
  • Tháng hiện tại14,618
  • Tổng lượt truy cập1,494,790
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây